Disclaimer voor 3DRene.com

Algemeen Gebruik

 

De informatie en materialen op 3DRene.com (hierna te noemen “website”) worden aangeboden “zoals ze zijn” en zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafieken op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt op dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

 

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafieken, logo’s, afbeeldingen, en software, is eigendom van 3DRene.com of wordt gebruikt met toestemming van de eigenaren en is beschermd door internationale auteursrechtwetten. Ongeautoriseerd gebruik, reproductie, wijziging of distributie van enig materiaal van deze site is strikt verboden.

Externe links

 

Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door 3DRene.com. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites en het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden uitgedrukt.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

3DRene.com, noch enige van haar eigenaren, medewerkers of partners, zal aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enige schade die voortvloeit uit het gebruik van of in verband met het gebruik van deze website.

 

Wijzigingen en updates

 

We behouden ons het recht voor om wijzigingen of updates aan te brengen aan deze disclaimer zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.

 

 

Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden.